DSC-Logo-1

Wat houdt de renovatieverplichting in 2023 in in België?

De renovatieverplichting is een maatregel die in 2023 van kracht wordt in België. Het doel van deze verplichting is om de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen te verbeteren en zo de CO2-uitstoot te verminderen. In dit artikel zullen we de renovatieverplichting van naderbij bekijken, en meer specifiek de maatregelen die vanaf 2023 van kracht worden.

Wat houdt de renovatieverplichting precies in?

De renovatieverplichting houdt in dat eigenaars van woningen en appartementen in België verplicht worden om renovatiewerken uit te voeren om de energieprestaties van hun woning te verbeteren. Concreet betekent dit dat de woning moet voldoen aan een minimumniveau van energieprestaties. Dit minimumniveau wordt uitgedrukt in de EPC-score (Energieprestatiecertificaat), die momenteel varieert tussen A+ en F. Vanaf 2023 zal het minimumniveau echter verhoogd worden naar E.

Wie moet aan de renovatieverplichting voldoen?

De renovatieverplichting geldt voor eigenaars van woningen en appartementen in België. Het maakt daarbij niet uit of de woning verhuurd wordt of niet. Ook Vlaamse huurwoningen moeten aan de nieuwe energieprestatienormen voldoen. Het is aan de eigenaar van de woning om te bepalen welke renovatiewerken er uitgevoerd moeten worden om aan de nieuwe energieprestatienormen te voldoen.

Wat zijn de mogelijke renovatiewerken?

Er zijn verschillende renovatiewerken die uitgevoerd kunnen worden om aan de nieuwe energieprestatienormen te voldoen. Zo kan er bijvoorbeeld isolatie worden aangebracht, kunnen er nieuwe ramen en deuren worden geplaatst, kan de verwarmingsinstallatie worden vervangen, enzovoort. Het is aan de eigenaar van de woning om te bepalen welke werken er uitgevoerd moeten worden. Wel moet de woning uiteindelijk voldoen aan het minimumniveau van energieprestaties, uitgedrukt in de EPC-score.

Wat als er niet aan de renovatieverplichting voldaan wordt?

Indien de eigenaar van de woning niet voldoet aan de renovatieverplichting, kan er een boete worden opgelegd. Deze boete kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Bovendien kan de overheid ook zelf een aannemer aanstellen om de nodige renovatiewerken uit te voeren. De eigenaar van de woning moet dan de kosten van deze werken betalen, samen met een administratieve kost.

Conclusie

De renovatieverplichting is een belangrijke maatregel om de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen te verbeteren en zo de CO2-uitstoot te verminderen. Vanaf 2023 geldt er een minimumniveau van energieprestaties voor woningen en appartementen in België.